20. decembra 2021

Zdieľajte článok

Vážené dámy a páni, milí priatelia,

chceme sa vám v závere roka veľmi pekne poďakovať za spoluprácu a podporu našej činnosti. Veľmi si to vážime, nakoľko ste nám vliali nádej, že spoločne zvládneme prekonať aj toto ťažké obdobie, kedy sa nemôžeme naplno venovať našej hlavnej náplni práce a tou je organizácia prezenčných odborných konferencií.

V roku 2021 sa nám podarilo zo siedmich plánovaných konferencií uskutočniť len dve – ELTECH SK vo Vysokých Tatrách a PROJEKTANTI na Táloch. Mali sme tak aspoň dve príležitosti stretnúť sa po dlhom čase s niektorými z vás. Síce v komornej atmosfére, ale naživo a s o to väčšou radosťou.

Okrem toho sa nám podarilo zrealizovať počas jesene v šiestich mestách odborné školenie DEHN AKADÉMIA ILPC. Tieto školenia sa síce uskutočnili za prísnych bezpečnostných podmienok, ale konečne po dvoch rokoch naživo a každý poslucháč si mohol uvedomiť, aký je rozdiel medzi pasívnym počúvaním pred obrazovkou, a osobným stretnutím s lektormi a možnosťou priamo s nimi diskutovať.

Napriek tomu sme boli vďační aj za online priestor, v ktorom sa počas roku 2021 uskutočnili dve desiatky odborných prednášok a z nich vznikli videoprednášky, ktoré ešte môžu poslúžiť ďalším záujemcom o prednášanú problematiku.

Do tretice sme tento rok pripravili ďalší KoronaŠpeciál – ELEKTROKONTAKT, ktorý bol tentoraz kompletne venovaný vysokému napätiu. Veríme, že aj témy z tohto časopisu si budete môcť vypočuť osobne v apríli 2022 v Žiline.

A nielen tam. Opäť pre vás s odhodlaním pripravujeme všetky odborné konferencie, na ktoré ste boli zvyknutí pred začiatkom pandémie. Ak nám to situácia dovolí, budeme sa môcť opäť stretnúť v priebehu roku na všetkých siedmich konferenciách – v Senci, Košiciach, Žiline, Nitre, Vysokých Tatrách, na Táloch a v Patinciach.

Už teraz sa na stretnutia s vami tešíme. A nielen my, ale aj všetci naši lektori a vystavovatelia. Chýbajú nám stretnutia s vami …

Na záver tohto bilancovania mi dovoľte popriať vám v mene spoločnosti Elektro Management príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, pevné zdravie a veľa pracovných a osobných úspechov v roku 2022.

Petra Bartošková a kolektív