Vážení čitatelia,

ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením tohto časopisu. Vždy je pre nás dôležitá vaša spätná väzba. Teraz ešte o to viac, že sme sa pustili bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností do vydania odborného časopisu, aby nám všetkým aspoň čiastočne vynahradil konferenciu ELTECH SK, ktorá sa pre situáciu súvisiacu s ochorením Covid-19 nemohla uskutočniť.

Mnohí z vás sa konferencie zúčastňujete pravidelne, mnohí ste o nej počuli prvýkrát vďaka KoronaŠpeciálu ELTECH SK. Budeme radi, ak nám dáte spätnú väzbu, aby sme vedeli, čo sa vám na tomto časopise páčilo a čo by sme mohli prípadne v budúcnosti zlepšiť.

  1. Zúčastnili ste sa v minulosti konferencie ELTECH SK?

  2. Akú náhradu konferencie by ste uprednostnili do budúcnosti, ak by sa z podobných dôvodov ako teraz nemohla uskutočniť?
  on-line konferencia (pripojenie sa k on-line konferencii, počas ktorej môžete klásť otázky)
  video prednášky (vopred nahraté prednášky, ktoré si viete kedykoľvek pustiť)
  zborník prednášok formou časopisu (všetky prednášky formou odborného článku v špeciálnom tlačenom časopise, ako bol teraz KoronaŠpeciál Eltech SK)
  iná možnosť:

  3. Plánujete sa zúčastniť konferencie ELTECH SK 2021 vo Vysokých Tatrách?

  4. Ktoré z odborných článkov, ktoré ste mali možnosť prečítať si, Vás najviac zaujali a nechcete si ich nechať ujsť na konferencii ELTECH SK 2021?

  Môžete označiť viac možností:
  Poznatky súdneho znalca z vykonávania OPaOS el. inštalácií a bleskozvodov vyhotovených podľa dnes už neplatných noriem (Ján Meravý) Overením návrhu a kusovým overením rozvádzača NN to nekončí (Radoslav Rieger) Posudzovanie a OPaOS systému ochrany pred bleskom (Jiří Kroupa) Montážne chyby pri vyhotovovaní bleskozvodov (Rudolf Štober) Bezpečnost práce a ochrana elektronických zařízení před poškozením při vykonávání revizí (Leoš Koupý) Elektromobily – nabíjacie stanice a ich revízie (Viktor Ferencey, Ján Vlnka) Inteligentní instalace v rodinných domech (Josef Kunc) Komplexný návrh ochrany pred prepätím pre inteligentné stavby (Jozef Daňo) OPaOS strojových zariadení (Ján Vereš, David Sárka) Elektrická instalace v prostředí ohroženém výbuchem (Edmund Pantůček) Používanie Schuko 230 V zásuviek u nás a druhy zásuviek používaných v súčasnosti vo svete (Ján Meravý) Riziká z chybne či nedostatočne vykonaných OPaOS v priebehu realizácie stavby a potreba prítomnosti revízneho technika počas výstavby (Juraj Galba) Modernizácia verejného osvetlenia na báze LED a ochrana proti prepätiu (Jozef Černička)

  5. Chýbala Vám v niektorej téme informácia, ktorú by ste chceli od autora na konferencii doplniť? Tu môžete napísať meno autora článku a konkrétnu otázku týkajúcu sa jeho témy:  6. Páčil sa Vám náš KoronaŠpeciál ELTECH SK? Privítali by ste občasné vydanie takéhoto časopisu? Aké rubriky by ste v ňom uvítali? Je ešte niečo, čo by sme v ňom mohli vylepšiť?  Veľmi pekne Vám ďakujeme za všetky Vaše odpovede.