08. júna 2020

Zdieľajte článok

Problematika vysokonapäťových rozvodov a zariadení nie je častou témou konferencií a pritom aj najmenšia chyba pri projektovaní, montáži a vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok môže končiť smrťou, vážnym poškodením týchto zariadení, prípadne ich častými výpadkami.

Preto vás pozývame spolu s generálnymi partnermi ACER VOLTAGE a KIWA sk na výnimočnú celoštátnu konferenciu venovanú VN a VVN

XIII. ELEKTROKONTAKT

ktorá sa uskutoční 29. 9. 2020 v hoteli Holiday Inn**** v Žiline

Program tejto konferencie je zostavený tak, aby bol prínosom vedomostí, poznatkov a skúseností pre všetkých pracovníkov, ktorí majú odbornú spôsobilosť na prácu na zariadeniach a rozvodoch VN a VVN vrátane ich projektovania, montáže, údržby a prevádzky, vykonávania OP a OS a pre pracovníkov zodpovedných za prevádzku týchto zariadení vrátane vedúcich práce na zariadeniach VN a VVN

Bližšie informácie (program, organizačné pokyny, vstupenky) nájdete tu.