Organizujeme konferencie a firemné prezentácie v oblasti elektra na území celého Slovenska

  • Sledujeme legislatívne zmeny a tvorbu noriem, vďaka čomu vám predstavujeme na konferenciách aktuálne trendy a postupy v oblasti elektroprojekcie, revízií, elektromontáží a údržby.
  • Vyberáme pre vás najlepších česko-slovenských lektorov, ktorí pôsobia na našich univerzitách, v radoch technickej inšpekcie, sú uznávanými súdnymi znalcami, členmi normalizačných organizácií a technických komisií.
  • Počas konferencií vám umožňujeme stretávať sa s niekoľkými desiatkami zástupcov domácich a zahraničných výrobcov, dovozcov a distribútorov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, komponentov a náradia pre elektrotechniku, projekčného softvéru a odbornej literatúry.
  • Zabezpečujeme pre vás počas viacdňových konferencií exkurzie do priestorov rôznych typov elektrární a rozvodní (PVE Čierny Váh, PVE Liptovská Mara, JE Jaslovské Bohunice, podzemná vodná elektráreň Kremnica, paroplyn Malženice), výrobných závodov (ELTEK, Continental, Mondi SCP, KIA, Volkswagen).
  • Zabezpečujeme odbornú literatúru a pomôcky pre elektrotechnikov, ktorých aktuálnu ponuku nájdete v našom internetovom  obchode.
  • Firmám z odboru elektro pomáhame preraziť či posilniť postavenie na slovenskom trhu.

Čo máme za sebou

viac ako 30 kvalifikovaných lektorov

viac ako 9000 účastníkov konferencíí a seminárov

viac ako 200 úspešných konferencií a seminárov