Dátum Miesto udalosti
od 24. mája 2022
do 26. mája 2022
KOŠICE - ŽILINA - SENEC

Odborný garant

Jiří Kroupa, Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., Ing. Rudolf Štober,

Program odborného školenia

 • 08:30 - 09:00

  Registrácia poslucháčov

 • 09:00 - 10:30

  Kvalitná uzemňovacia sústava – základ pre ochranu pred účinkami blesku a správnu funkčnosť elektroinštalácie

  Parametre zvodičov prepätia pre informačne technické obvody

  Revízia systému ochrany pred bleskom

  /Jiří Kroupa/

 • 10:30 - 10:45

  Prestávka

 • 10:45 - 12:15

  Referenčné projekty

  Normalizácia verzus vysokonapäťové izolované vodiče

  Praktické rady pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

  /Ing. Jiří Kutáč, Ph.D./

 • 12:15 - 13:00

  Obed

 • 13:00 - 14:30

  Uplatnenie zvodičov SPD typu 1, 2 a 3 v praxi

  Vnútorná ochrana proti prepätiu v nemocniciach

  /Ing. Rudolf Štober/

 • 14:30

  Diskusia, záver

Dátum

24. mája 2022 - 26. mája 2022

Miesto udalosti

KOŠICE - ŽILINA - SENEC

Odborný garant

Jiří Kroupa, Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., Ing. Rudolf Štober,

Organizačné pokyny

 1. Vstupenka na odborné školenie je pre všetkých účastníkov ZDARMA.
 2. Vyberte si miesto konania odborného školenia, ktoré Vám najviac vyhovuje.
 3. Prihláste sa jednou z možností:
  • zakúpením bezplatnej vstupenky na: www.elektromanagement.sk
  • mailom na: objednavky@elektromanagement.sk
  • telefonicky na: Ing. Michal Hála, 0905 211 728
 4. Prihlásiť sa môžete najneskôr jeden deň pred konaním odborného školenia, ktorého sa chcete zúčastniť.
 5. Pre každého účastníka je zabezpečené občerstvenie a obed.

Dátum

24. mája 2022 - 26. mája 2022

Miesto udalosti

KOŠICE - ŽILINA - SENEC

Odborný garant

Jiří Kroupa, Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., Ing. Rudolf Štober,

Pozvánka na odborné školenia

Pozvánka na odborné školenia Súbor PDF

Dátum

24. mája 2022 - 26. mája 2022

Miesto udalosti

KOŠICE - ŽILINA - SENEC

Odborný garant

Jiří Kroupa, Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., Ing. Rudolf Štober,

Generálny partner

Mediálni partneri