Dátum Miesto udalosti
od 5. februára 2020
do 5. februára 2020
Hotel Dolphin****
Štefánikova 78, 903 01 Senec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program konferencie

 • 07:30 - 08:30

  Prezentácia poslucháčov

 • 08:30 - 08:40

  Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

 • 08:40 - 09:40

  Správne použitie prúdových chráničov

  Ing. Jan Krejčí, vedúci technickej kancelárie OEZ s.r.o., člen TNK Českej agentúry pre štandardizáciu: TNK 130, TNK 40

 • 09:45 - 10:25

  Zdroje UPS ako súčasť elektrickej inštalácie

  Ing. Peter Švolik, systémový inžinier A2B s.r.o

 • 10:25 - 11:00

  Prestávka na kávu

 • 11:00 - 12:00

  Výroba rozvádzačov a ich uvádzanie na trh

  Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, certifikovaný elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B

 • 12:00 - 13:00

  Obed

 • 13:00 - 14:00

  Návrh uzemnenia pre rôzne typy stavieb s ohľadom na životnosť a funkčnosť

  Ing. Jozef Daňo,
  obchodno-technický manažér
  OBO Bettermann s.r.o.

 • 14:05 - 15:05

  Montážne chyby pri vyhotovovaní zvodov bleskozvodu

  Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SE pre Slovensko

 • 15:05 - 15:15

  Prestávka

 • 15:15 - 16:15

  Prepäťové ochrany (SPD) nielen teoreticky, ale aj prakticky

  Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A

 • 16:15 - 16:30

  Tombola, záver konferencie

Dátum

5. februára 2020 - 5. februára 2020

Miesto udalosti

Hotel Dolphin**** Štefánikova 78, 903 01 Senec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Organizačné pokyny

 1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:

  5. február 2020
  HOTEL DOLPHIN****,

  Štefánikova 78, 903 01 Senec

   

 2. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):

  50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 22. 1. 2020
  55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 23. 1. 2020 prevodom alebo na mieste.

  V cene sú zahrnuté:

  ∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
  ∙ elektronický zborník prednášok
  ∙ katalógy vystavujúcich firiem
  ∙ občerstvenie a obed
  ∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie

   

 3. Úhrada účastníckeho poplatku:

  Po zakúpení vstupenky v e-shope Vám príde na vyplnený email v prípade platby prevodom zálohová faktúra.

  Pred konferenciou Vám príde email s organizačnými pokynmi.

  Možnosti úhrady:

  A) prevodným príkazom na účet:
  IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
  SWIFT: GIBASKBX
  názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
  IČO: 46701958
  IČ DPH: SK2023529585
  Konštantný symbol: 0308
  Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

  B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány

  C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

   

 4. PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:

  A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na: www.elektromanagement.sk

  B) zaslaním objednávky na mail: objednavky@elektromanagement.sk

  C) poštou na adresu: Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

   

 5. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:

  najneskôr do 2. 2. 2020 alebo do naplnenia kapacity

   

Dátum

5. februára 2020 - 5. februára 2020

Miesto udalosti

Hotel Dolphin**** Štefánikova 78, 903 01 Senec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Sprievodný program

1. Výstavky: prezentácia domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení.

2. Predaj novej odbornej literatúry, univerzálnych kľúčov na rozvádzačové skrine, mierok na meranie prierezu vodičov a ďalšie.

3. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.

 

Dátum

5. februára 2020 - 5. februára 2020

Miesto udalosti

Hotel Dolphin**** Štefánikova 78, 903 01 Senec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Dátum

5. februára 2020 - 5. februára 2020

Miesto udalosti

Hotel Dolphin**** Štefánikova 78, 903 01 Senec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Dátum

5. februára 2020 - 5. februára 2020

Miesto udalosti

Hotel Dolphin**** Štefánikova 78, 903 01 Senec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Generálny partner

Oficiálni partneri

Mediálni partneri