Dátum Miesto udalosti
od 8. marca 2022
do 8. marca 2022
Hotel Senec****
Slnečné jazerá - Sever, 903 01 Senec

Odborný garant

Jiří Kroupa

Program 8. 3. 2022

 • 07:30 - 08:30

  Prezentácia poslucháčov

 • 08:30 - 08:40

  Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

 • 08:40 - 09:40

  Ako navrhovať zachytávaciu sústavu bleskozvodu na objekte s fotovoltickými panelmi

  Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SE pre Slovensko, člen klubu ILPC

 • 09:45 - 10:45

  Návrh uzemnenia a účinky poveternostných vplyvov na funkčnosť uzemnenia a zachytávacej sústavy

  Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o., člen klubu ILPC

 • 10:45 - 11:15

  Prestávka na kávu

 • 11:15 - 12:15

  Ochrana elektrickej inštalácie pred prepätím v objekte s fotovoltickými panelmi

  Jan Hájek, obchodno-technický zástupca spoločnosti DEHN s.r.o

 • 12:15 - 13:15

  Obed

 • 13:15 - 14:30

  Návrh uzemnenia pre rôzne typy stavieb s ohľadom na životnosť a funkčnosť

  Ing. Rudolf Štober, revízny technik a projektant VTZE, špecialista na ochranu pred bleskom, člen TK 43 pri ÚNMS SR

  Anotácia:
  V prednáške bude odprezentovaný normatívno-legislatívny rámec pre rozvádzače NN - pravidlá a požiadavky na dokumentáciu, výrobu a overovanie rozvádzačov. V závere budú uvedené aj praktické príklady a skúsenosti z praxe. Prednáška je zameraná hlavne na rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO).

 • 14:35 - 15:45

  Klimatizácia elektrorozvádzačov - problémy a riešenia

  Ing. Igor Bartošek, odborník na problematiku klimatizácie elektrorozvádzačov

  Anotácia:
  S problémami s klimatizáciou elektrorozvádzačov sa stretávame nielen pri návrhu, ale veľmi často priamo v prevádzke u starších, ale často aj u úplne nových zariadení. Prednáška načrtáva komplexne problém klimatizácie a zaoberá sa častými poruchami v praxi a ich riešením.

 • 15:45 - 16:00

  Tombola, záver konferencie

Dátum

8. marca 2022 - 8. marca 2022

Miesto udalosti

Hotel Senec**** Slnečné jazerá - Sever, 903 01 Senec

Odborný garant

Jiří Kroupa

Organizačné pokyny

Organizačné pokyny

 1. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):

55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 2. 3. 2022

60 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 3. 3. 2022 prevodom alebo na mieste

 

 1. V cene sú zahrnuté:

∙ účasť na všetkých prednáškach

∙ konzultácie s lektormi a vystavovateľmi

∙ elektronický zborník prednášok

∙ katalógy vystavujúcich firiem

∙ občerstvenie a obed

∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie

 

 1. PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:

A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na: www.elektromanagement.sk

B) zaslaním objednávky na mail: objednavky@elektromanagement.sk

C) poštou na adresu: Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

 

 1. ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

Po zakúpení vstupenky v e-shope v prípade platby prevodom Vám príde na vyplnený email zálohová faktúra.

 

Možnosti úhrady:

A) prevodným príkazom na účet:

IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159

SWIFT: GIBASKBX

názov účtu: Elektro Management, s.r.o.

IČO: 46701958

IČ DPH: SK2023529585

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo objednávky

 

B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány

C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

 

 1. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:
 • SENEC najneskôr do 6. 3. 2022 alebo do naplnenia kapacity

 

 1. VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE HROMADNÉ PODUJATIA:

Konferencia sa uskutoční v režime:  základ (bez obmedzení)

Dátum

8. marca 2022 - 8. marca 2022

Miesto udalosti

Hotel Senec**** Slnečné jazerá - Sever, 903 01 Senec

Odborný garant

Jiří Kroupa

Ubytovanie

UBYTOVANIE ZA ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK v hoteli Senec****  je potrebné rezervovať priamo v e-shope.

Cena jednolôžkovej izby:  94 € / osoba / noc

Cena dvojlôžkovej izby:    52 €/ osoba/ noc

(v cene ubytovania je miestna daň, raňajky vo vybranom hoteli, parkovanie, wifi)

Ubytovanie fakturuje spoločnosť MH ECONOMY PLUS, s.r.o. /neplatca DPH/

 

Dátum

8. marca 2022 - 8. marca 2022

Miesto udalosti

Hotel Senec**** Slnečné jazerá - Sever, 903 01 Senec

Odborný garant

Jiří Kroupa

Dátum

8. marca 2022 - 8. marca 2022

Miesto udalosti

Hotel Senec**** Slnečné jazerá - Sever, 903 01 Senec

Odborný garant

Jiří Kroupa

Generálny partner

Oficiálni partneri

Mediálni partneri