Dátum Miesto udalosti
od 10. februára 2021
do 10. februára 2021
ONLINE

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program konferencie

 • 08:30 - 10:30

  Skutočne je potrebné riešiť systémy ochrany pred bleskom do detailov?

  Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SE pre Slovensko ,
  Ing. Rudolf Štober, projektant EZ a špecialista na ochranu pred bleskom a prepätím

  Anotácia:
  Prednáška poukazuje na nutnosť detailného spracovania všetkých častí projektu v každej jeho fáze pre funkčný návrh ochrany pred bleskom. Taktiež budú odprezentované odporúčané postupy pri návrhu riešení. Prednáška bude dopĺňaná praktickými príkladmi z konkrétneho projektového riešenia.

 • 11:00 - 13:00

  Bezpečnosť elektrických zariadení (VTZE) v súlade s IEC 60364 - najčastejšie chyby v projektovej dokumentácii, pri realizácii a pri vykonávaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky (OPaOS)

  Radoslav Rieger,revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A

  Anotácia:
  Prednáška je uceleným prehľadom a sprievodcom:
  - akých chýb sa vyvarovať pri návrhu, montážach a vykonávaní OPaOS elektrických inštalácií opatrených vnútornou ochranou proti prepätiu (SPD),
  - určenia správneho typu prúdového chrániča (RCD) ako doplnkovej ochrany proti nebezpečnému dotykovému napätiu,
  - voľby a umiestnenia elektrických prístrojov v kúpeľniach a umývacích priestoroch z pohľadu ochranných zón
  - a ďalších pravidiel pre umiestnenie zásuviek a vypínačov v bytovej zástavbe v súlade s platnými STN.

 • 13:30 - 15:30

  Ako vykonávať rekonštrukciu elektrickej inštalácie v spoločných priestoroch obytných domov – úskalia s tým spojené

  Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, certifikovaný elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B

 • BONUSOVÁ VIDEOPREDNÁŠKA

  Prípojky nabíjacích staníc elektromobilov a nabíjanie elektromobilov z obnoviteľných zdrojov

  Ing. Július Száraz, konateľ pro JGS s.r.o.

Dátum

10. februára 2021 - 10. februára 2021

Miesto udalosti

ONLINE

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Katalóg partnerov konferencie

Partneri online konferencie ELEKTROTEC 2021

 

 

 

 

Dátum

10. februára 2021 - 10. februára 2021

Miesto udalosti

ONLINE

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Organizačné pokyny

 1. Konferencia sa uskutoční v online priestore 10. 2. 2021
 2. Prihláste sa jednou z možností:
  a) zakúpením vstupenky na: www.elektromanagement.sk
  b) emailom: objednavky@elektromanagement.sk
 3. Zakúpenie vstupeniek je možné najneskôr deň pred konaním konferencie 
 4. Poplatok je 40 € s DPH za celodennú vstupenku (3 prednášky), samostatné prednášky sú za 20 €/1 prednáška. Je potrebné uhradiť pred konaním konferencie. Po pripísaní platby na náš účet Vám budú odoslané ďalšie organizačné pokyny, ako aj odkaz a heslo, s ktorým sa 10. 2. na konferenciu pripojíte.  
 5. Ak sa nebudete môcť zúčastniť konferencie v daný termín, prednášky si budete môcť pozrieť z videozáznamu.

 

 

 

Dátum

10. februára 2021 - 10. februára 2021

Miesto udalosti

ONLINE

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Dátum

10. februára 2021 - 10. februára 2021

Miesto udalosti

ONLINE

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Oficiálni partneri

Mediálni partneri