Dátum Miesto udalosti
od 30. novembra 2021
do 30. novembra 2021
ONLINE ZOOM

Odborný garant

Ing. Juraj Galba, MBA

Anotácia

Prednáša: Ing. Juraj Galba, MBA, projektant a revízny technik elektrických zariadení

 

Táto prednáška priblíži niektoré často podceňované skutočnosti, ktoré sú v projektovej dokumentácii k štruktúrovaným kabelážam uvádzané nesprávne, alebo úplne absentujú. Zároveň upozorňuje na niektoré riešenia, ktoré sú v reálnej prevádzke často zdrojom rôznych problémov. Prináša stručný prehľad aktuálne využívaných technológií a kategórií komponentov metalických a optických štruktúrovaných kabeláží.

Dátum

30. novembra 2021 - 30. novembra 2021

Miesto udalosti

ONLINE ZOOM

Odborný garant

Ing. Juraj Galba, MBA

Organizačné pokyny

 1. Prednáška sa uskutoční cez ZOOM 30. 11. 2021
 2. Prihlásiť sa môžete jednou z možností:
  a) zakúpením vstupenky na: www.elektromanagement.sk
  b) emailom: objednavky@elektromanagement.sk
 3. Zakúpenie vstupeniek je možné najneskôr jeden deň pred konaním prednášky, ktorej sa chcete zúčastniť 
 4. Poplatok je 15 € s DPH. Je potrebné ho uhradiť pred konaním prednášky. Po pripísaní platby na náš účet Vám budú odoslané ďalšie organizačné pokyny, ako aj odkaz a heslo, s ktorým sa 30. 11. na prednášku pripojíte.
 5. Počas online prednášky budete môcť s lektorom priamo diskutovať alebo klásť mu otázky prostredníctvom chatu v aplikácii zoom.
 6. Ak sa nebudete môcť zúčastniť prednášky v daný termín, budete si ju môcť pozrieť z videozáznamu, ktorý budeme zasielať všetkým prihláseným poslucháčom.
 7. Ak si nestihnete zakúpiť vstupenku na online prednášku, budete si môcť zakúpiť v našom e-shope priamo videoprednášku.

Dátum

30. novembra 2021 - 30. novembra 2021

Miesto udalosti

ONLINE ZOOM

Odborný garant

Ing. Juraj Galba, MBA

Mediálni partneri