Dátum Miesto udalosti
od 27. októbra 2020
do 27. októbra 2020
Hotel Magnus****
Považská, 911 01 Trenčín

Odborný garant

Mike Herring, Ing. Robert Madarász

Čo sa dozviete?

Viac ako 50 % všetkých porúch točivých strojov je spôsobených izolačnými problémami na vinutiach statorov a rotorov. Tieto problémy nie je možné v rámci preventívnej údržby iagnostikovať vibroanalýzou, ale len statickým
testovaním elektrických parametrov izolačných systémov točivých strojov, pričom významnú úlohu pri tom zohráva tzv. rázová skúška.

Ďalšou možnosťou analýzy stavu celého systému napájanie – točivý stroj – záťaž je tzv. dynamické testovanie za prevádzky, kedy sa na základe merania napätí a prúdov a na základe sofistikovanej
softvérovej analýzy dajú identifikovať
a detekovať nielen problémy spôsobené samotným točivým strojom, ale aj napájaním alebo záťažou. 

Najprogresívnejším a zárovenň najcitlivejším spôsobom diagnostikovania izolačných systémov točivých strojov je meranie čiastkových výbojov, ktoré je schopné odhaliť proces degradácie izolácie ešte v ranom štádiu

 

Dátum

27. októbra 2020 - 27. októbra 2020

Miesto udalosti

Hotel Magnus**** Považská, 911 01 Trenčín

Odborný garant

Mike Herring, Ing. Robert Madarász

Program na seminár

08:30 – 09:00     Registrácia

09:00 – 10:30  Statické elektrické testovanie izolačného systému elektromotorov – blok I

–  Typy a mechanizmy izolačných závad na točivých strojoch
–  Správna metodika statického elektrického testovanie elektromotorov
–  Rázová skúška ako kľúčová skúška pre identifikáciu najčastejších typov izolačných problémov
–  Praktické príklady závad identifikovaných statickým testovaním

10:30 – 11:00 Prestávka s občerstvením

11:00 – 12:00 Statické elektrické testovanie izolačného systému elektromotorov – blok II

Praktické príklady závad identifikovaných statickým testovaním
– Praktická ukážka statického testovania elektromotora analyzátormi Megger Baker DX/ AWA
– Diskusia ku téme Statické testovanie

12:00 – 12:30 Dynamické testovanie elektromotorov za prevádzky – blok I

–  Teoretický úvod do dynamického testovania točivých strojov

12:30 – 13:30 Obedňajšia prestávka

13:30 – 15:00 Dynamické testovanie elektromotorov za prevádzky – blok II

– Výhody testovania celého systému napájanie/ motor/ záťaž     pomocou dynamického testovania
– Typy závad identifikovateľné dynamickým testovaním
– Prípadové štúdie závad identifikovaných dynamickým testovaním
– Praktická ukážka dynamického testovania elektromotora pomocou analyzátora Megger Baker EXP
– Diskusia k téme Dynamické testovanie

15:00 – 15:15 Prestávka

15:15 – 16:00 Meranie čiastkových výbojov na točivých strojov, ako najcitlivejšia metóda identifikácie a lokalizácie izolačných problémov

– Teoretický úvod do problematiky čiastkových výbojov
– Prehľad možností a technológií na offline a online meranie čiastkových výbojov na točivých strojoch
– Záverečná diskusia

16:00         Záver seminára

 

Dátum

27. októbra 2020 - 27. októbra 2020

Miesto udalosti

Hotel Magnus**** Považská, 911 01 Trenčín

Odborný garant

Mike Herring, Ing. Robert Madarász

Dátum

27. októbra 2020 - 27. októbra 2020

Miesto udalosti

Hotel Magnus**** Považská, 911 01 Trenčín

Odborný garant

Mike Herring, Ing. Robert Madarász

Organizačné pokyny

 1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:

  27. október 2020
  Hotel Magnus****,

  Považská ulica 1706 / 35, 911 01 Trenčín

   

 2. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú bez DPH):

  50 €/osoba

  V cene sú zahrnuté:

  ∙ náklady spojené s usporiadaním seminára
  ∙ občerstvenie a obed
  ∙ certifikát Megger

   

 3. Úhrada účastníckeho poplatku:

  Po zakúpení vstupenky v e-shope Vám príde na vyplnený email v prípade platby prevodom zálohová faktúra.

  Pred konferenciou Vám príde email s organizačnými pokynmi.

  Možnosti úhrady:

  A) prevodným príkazom na účet:
  IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
  SWIFT: GIBASKBX
  názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
  IČO: 46701958
  IČ DPH: SK2023529585
  Konštantný symbol: 0308
  Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

  B) online platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány

  C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

   

 4. PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:

  A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na: www.elektromanagement.sk

  B) zaslaním objednávky na mail: objednavky@elektromanagement.sk

  C) poštou na adresu: Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

   

 5. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:

  najneskôr do 23. 10. 2020 alebo do naplnenia kapacity

   

Dátum

27. októbra 2020 - 27. októbra 2020

Miesto udalosti

Hotel Magnus**** Považská, 911 01 Trenčín

Odborný garant

Mike Herring, Ing. Robert Madarász

Dátum

27. októbra 2020 - 27. októbra 2020

Miesto udalosti

Hotel Magnus**** Považská, 911 01 Trenčín

Odborný garant

Mike Herring, Ing. Robert Madarász