Dátum Miesto udalosti
od 16. novembra 2021
do 16. novembra 2021
ONLINE ZOOM

Odborný garant

Ing. František Gilian

Anotácia

Prednáša: Ing. František Gilian, FIRE ELECTRIC INSTITUTE s.r.o., generálny sekretár APPO SR, zástupca výboru RTN v elektrotechnickej oblasti – ÚNMS SR, člen sektorovej rady pre elektrotechniku – MPSVaR SR, expert centra technickej normalizácie pri Asociácii výrobcov káblov a vodičov ČR a SR

 • Elektromobilita – politika EÚ s cieľom úplného nahradenia spaľovacích motorov do roku 2035
 • Elektromobilita v kontexte praktických skúseností v EÚ
 • Legislatíva SR o elektromobilite v stavbách
 • Príklad aplikácie legislatívy SR pre nové a významne obnovované budovy a užívané budovy
 • Dôvody spracovania a vydania ATN® 010
 • Bezpečnostné aspekty elektromobility v stavbách podľa ATN® 010
 • Spolupráca v oblasti elektromobility v stavbách

Dátum

16. novembra 2021 - 16. novembra 2021

Miesto udalosti

ONLINE ZOOM

Odborný garant

Ing. František Gilian

Organizačné pokyny

 1. Školenie sa uskutoční cez ZOOM 16. 11. 2021
 2. Prihlásiť sa môžete jednou z možností:
  a) zakúpením vstupenky na: www.elektromanagement.sk
  b) emailom: objednavky@elektromanagement.sk
 3. Zakúpenie vstupeniek je možné najneskôr jeden deň pred konaním prednášky, ktorej sa chcete zúčastniť 
 4. Poplatok je 15 € s DPH. Je potrebné ho uhradiť pred konaním prednášky. Po pripísaní platby na náš účet Vám budú odoslané ďalšie organizačné pokyny, ako aj odkaz a heslo, s ktorým sa 16. 11. na prednášku pripojíte.
 5. Počas online prednášky budete môcť s lektorom priamo diskutovať alebo klásť mu otázky prostredníctvom chatu v aplikácii zoom.
 6. Ak sa nebudete môcť zúčastniť prednášky v daný termín, budete si ju môcť pozrieť z videozáznamu, ktorý budeme zasielať všetkým prihláseným poslucháčom.
 7. Ak si nestihnete zakúpiť vstupenku na online prednášku, budete si môcť zakúpiť v našom e-shope priamo videoprednášku.

Dátum

16. novembra 2021 - 16. novembra 2021

Miesto udalosti

ONLINE ZOOM

Odborný garant

Ing. František Gilian

Mediálni partneri