Dátum Miesto udalosti
od 19. októbra 2021
do 21. októbra 2021
Hotel Partizán****,
Bystrá 108,
976 81 Tále

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 19. 10. 2021

 • 08:00 - 10:00

  PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV V HOTELI PARTIZÁN, UBYTOVANIE V HOTELI PARTIZÁN / V HOTELI STUPKA

 • 10:00 - 17:00

  SÚŤAŽNÝ WORKSHOP KONFIGURÁCIA ROZVÁDZAČOV V RITTAL CONFIGURATION SYSTEM – RICS

  Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

 • 10:30 - 17:00

  WORKSHOP MODELOVANIE ROZVÁDZAČA POMOCOU NOVEJ PLATFORMY EPLAN

  Zabezpečuje: spoločnosť Eplan

 • 10:00 - 10:15

  OTVORENIE KONFERENCIE, ÚVODNÝ PRÍHOVOR S ORGANIZAČNÝMI POKYNMI

 • 10:15 - 10:35

  RIEŠENIE EPLAN V RÔZNYCH OBLASTIACH ELEKTROTECHNIKY

  Ing. Radovan Ovcarčík, konzultant EPLAN ENGINEERING CZ

 • 10:40 - 12:00

  OCHRANA PRED BLESKOM - VÝPOČET RIZIKA

  Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SE pre Slovensko, člen klubu ILPC

 • 12:00 - 13:00

  OBED

 • 13:00 - 14:00

  ODPORÚČANÉ PROJEKČNÉ POSTUPY A NEDOSTATKY V PROJEKTOCH OCHRANY PRED BLESKOM

  Ing. Rudolf Štober, projektant EZ a špecialista na ochranu pred bleskom a prepätím, člen ILPC

 • 14:05 - 15:15

  NÁVRH VNÚTORNEJ OCHRANY PRED BLESKOM (SPD) ZAČÍNA MANAŽÉRSTVOM RIZÍK (STN EN 62305-2:2013), ALE V ŽIADNOM PRÍPADE TO TÝM NEKONČÍ

  Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A, konzultant Hakel s.r.o.

 • 15:15 - 15:45

  PRESTÁVKA

 • 15:45 - 16:30

  ROZVÁDZAČOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY S VYSOKOFREKVENČNÝM ODRUŠOVACÍM FILTROM

  Ing. Daniel Sidun, konateľ KIWA sk, s.r.o.

 • 16:35 - 17:20

  OCHRANA FOTOVOLTICKÝCH ELEKTRÁRNÍ PRED BLESKOM A PREPÄTÍM

  Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o., člen klubu ILPC

 • 19:00 - 22:00

  VEČERA A SPOLOČENSKÝ PROGRAM V TÁLSKEJ BAŠTE

 • do 21:00

  MOŽNOSŤ INDIVIDUÁLNEHO VYUŽITIA RELAXAČNÝCH SLUŽIEB HOTELA PARTIZÁN / HOTELA STUPKA

Dátum

19. októbra 2021 - 21. októbra 2021

Miesto udalosti

Hotel Partizán****, Bystrá 108, 976 81 Tále

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 20. 10. 2021

 • 07:00 - 09:00

  RAŇAJKY

 • 09:00 - 15:00

  SÚŤAŽNÝ WORKSHOP KONFIGURÁCIA ROZVÁDZAČOV V RITTAL CONFIGURATION SYSTEM – RICS

  Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

 • 09:00 - 15:00

  WORKSHOP MODELOVANIE ROZVÁDZAČA POMOCOU NOVEJ PLATFORMY EPLAN

  Zabezpečuje: spoločnosť Eplan

 • 09:00 - 10:00

  ŽIADNE OBAVY Z PROJEKTOVANIA KNX SYSTÉMOVÝCH INŠTALÁCIÍ

  Ing. Josef Kunc, sekretár spolku KNX národná skupina ČR, člen TNK 22 a TNK 130 Českej agentúry pre štandardizáciu

 • 10:05 - 10:50

  ELEKTROMOBILITA A JEJ VPLYV NA PROTIPOŽIARNU BEZPEČNOSŤ STAVIEB

  Ing. František Gilian, FIRE ELECTRIC INSTITUTE s.r.o., generálny sekretár APPO SR, zástupca výboru RTN v elektrotechnickej oblasti - ÚNMS SR, člen sektorovej rady pre elektrotechniku - MPSVaR SR, expert centra technickej normalizácie pri Asociácii výrobcov káblov a vodičov ČR a SR

 • 10:50 - 11:15

  PRESTÁVKA

 • 11:15 -12:00

  AKO SI PORADIŤ AJ V TÝCH NAJZÁLUDNEJŠÍCH ZAPOJENIACH IZOLOVANÝCH SÚSTAV

  Ing. Roman Smékal, obchodný riaditeľ GHV Trading spol. s r.o., člen TNK 22 Českej agentúry pre štandardizáciu

 • 12:00 - 13:00

  OBED

 • 13:00 - 13:45

  HBES A BACS – SÚ POŽIADAVKY TÝCHTO NORIEM NEREÁLNE?

  Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK - EMC s.r.o., súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika, člen technických normalizačných komisií Českej agentúry pre štandardizáciu: TNK 5 pre spoľahlivosť, TNK 22 pre elektrotechniku, TNK 47 pre EMC a TNK 97 pre elektroenergetiku

 • 13:50 -14:50

  PROBLÉMY PRI PROJEKTOVANÍ METALICKÝCH A OPTICKÝCH DÁTOVÝCH KÁBLOVÝCH ROZVODOV V KOMERČNÝCH BUDOVÁCH

  Ing. Juraj Galba, MBA, projektant a revízny technik elektrických zariadení

 • 14:45 - 15:00

  PRESTÁVKA

 • 15:00 - 16:00

  NÚDZOVÉ ZASTAVENIE A NÚDZOVÉ VYPNUTIE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA TLAČIDLAMI CENTRAL STOP PODĽA STN EN 60204-1: 2019 Z POHĽADU SÚDNEHO ZNALCA

  Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 pri ÚNMS SR, elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

 • 16:00 -16:15

  TOMBOLA, VYHODNOTENIE SÚŤAŽNÉHO WORKSHOPU, UKONČENIE PREDNÁŠKOVEJ ČASTI KONFERENCIE

 • 18:00 - 20:00

  VEČERA

 • 20:00 - 22:00

  BOWLINGOVÝ TURNAJ V HOTELI PARTIZÁN

 • do 21:00

  MOŽNOSŤ INDIVIDUÁLNEHO VYUŽITIA RELAXAČNÝCH SLUŽIEB HOTELA PARTIZÁN / HOTELA STUPKA

Dátum

19. októbra 2021 - 21. októbra 2021

Miesto udalosti

Hotel Partizán****, Bystrá 108, 976 81 Tále

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 21. 10. 2021

 • 07:00 - 08:30

  RAŇAJKY

 • 08:30 - 12:00

  ODBORNÁ EXKURZIA V ŽELEZIARŇACH PODBREZOVÁ

  Železiarne Podbrezová patria medzi najstaršie hutnícke podniky v strednej Európe. Podnik sa zaoberá výrobou ocele, oceľových bezšvových rúr, presných rúr a druhovýrobou. Od roku 2000 je spoločnosť certifikovaným dodávateľom pre automobilový priemysel.
  V rámci exkurzie navštívime niekoľko výrobných hál (oceliareň, ťaháreň), Hutnícke múzeum a malú vodnú elektráreň v Jasení.

 • 12:00

  UKONČENIE KONFERENCIE PROJEKTANTI

Dátum

19. októbra 2021 - 21. októbra 2021

Miesto udalosti

Hotel Partizán****, Bystrá 108, 976 81 Tále

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Sprievodný program

 1. Výstavky domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení

   

 2. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov

   

 3. Workshop: Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiCS

  Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

  Každý účastník konferencie si v rámci súťažného workshopu môže vyskúšať v online platforme RiCS nakonfigurovať IE/IT rozvádzač, ich modifikácie a príslušenstvo.

  Účastník workshopu dostane 3D zadanie, ktoré bude musieť podľa RiCS nakonfigurovať čo najpresnejšie.

  Každý súťažiaci, ktorého konfigurácia bude správna, dostane darček od spoločnosti Rittal a zároveň bude zaradený do žrebovania o Rittal tašku s náradím.

 4. Workshop: Modelovanie rozvádzača pomocou novej platformy EPLAN

  Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN

  Príďte sa presvedčiť o jednoduchosti návrhu rozvádzača v systéme EPLAN Pro Panel. Ukážeme Vám, ako do návrhového priestoru vložiť rozvádzač spolu s požadovaným príslušenstvom a to aj s pomocou konfiguračného systému Rittal. Nevynecháme ukážku vytvorenia zostavy polí rozvádzačových skríň.

 5. Odborná exkurzia - ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ 21.10.2021

  Železiarne Podbrezová patria medzi najstaršie hutnícke podniky v strednej Európe. Podnik sa zaoberá výrobou ocele, oceľových bezšvových rúr, presných rúr a druhovýrobou. Od roku 2000 je spoločnosť certifikovaným dodávateľom pre automobilový priemysel.

  V rámci exkurzie navštívime niekoľko výrobných hál (oceliareň, ťaháreň), Hutnícke múzeum a malú vodnú elektráreň v Jasení.

 6. Individuálne využitie wellness a ďalších relaxačných a športových služieb hotela Partizán****/ Stupka***

Dátum

19. októbra 2021 - 21. októbra 2021

Miesto udalosti

Hotel Partizán****, Bystrá 108, 976 81 Tále

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Organizačné pokyny

1. ÚČASTNÍCKY POPLATOK 130 € s DPH zahŕňa:

 • Účasť na všetkých prednáškach a workshopoch
 • Konzultácie s lektormi a vystavovateľmi
 • Obed 19. a 20. 10. 2021
 • Občerstvenie
 • Osvedčenie o absolvovaní konferencie

Účastnícky poplatok fakturuje spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT s.r.o.

Ak prídete s rodinným príslušníkom, ktorý sa nezúčastní konferencie, účastnícky poplatok zaň neuhrádzate.

 

2. UBYTOVANIE ZA ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK v hoteli Partizán**** alebo v hoteli Stupka*** je potrebné rezervovať priamo v e-shope.

Ubytovanie fakturuje spoločnosť MH ECONOMY, s.r.o.

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe

Hotel PARTIZÁN****          80 € / osoba / noc

Hotel STUPKA***                59 € / osoba / noc

 

Ubytovanie v jednolôžkovej izbe

Hotel PARTIZÁN****          125 € / osoba / noc

Hotel STUPKA***                69 € / osoba / noc

(v cene ubytovania je miestna daň, raňajky vo vybranom hoteli, večera v hoteli Partizán****, vstup do wellness vo vybranom hoteli, parkovanie, wifi)

 

3. ODBORNÁ EXKURZIA sa uskutoční v Železiarňach Podbrezová 21. 10. 2021

Cena odbornej exkurzie je 10€/osoba

 

4. VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE HROMADNÉ PODUJATIA:

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v okrese Brezno bude pre účastníkov konferencie platiť zvolený protokol “OTP”, t. j. výlučne pre osoby:
a/ plne zaočkované:

a) 2-dávková vakcína = 2 týždne od 2. dávky, nie viac ako 12 mesiacov

b) 1-dávková vakcína = 3 týždne od 1. dávky, nie viac ako 12 mesiacov

c) osoby po prekonaní COVID-19 a 2 týždne od 1. dávky vakcíny do 180 dní po prekonaní ochorenia

 

b/ testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (PCR alebo LAMP 72 hod. od odberu alebo antigénový test 48 hod. od odberu),


c/ ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

 

Účastníci konferencie sa preukážu potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ.

 

⇒ Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami

⇒ V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii

⇒ Ak sa u niekoho objavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť miesto hromadného podujatia

⇒ Zákaz podávania rúk

 

5. O PRÍPADNÝCH ZMENÁCH A AKTUÁLNE PLATNÝCH NARIADENIACH BUDEME VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE PRIEBEŽNE INFORMOVAŤ.

 

Dátum

19. októbra 2021 - 21. októbra 2021

Miesto udalosti

Hotel Partizán****, Bystrá 108, 976 81 Tále

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Pozvánka na konferenciu PROJEKTANTI 2021

Pozvánka Súbor PDF

Dátum

19. októbra 2021 - 21. októbra 2021

Miesto udalosti

Hotel Partizán****, Bystrá 108, 976 81 Tále

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Generálny partner

Oficiálni partneri

Mediálni partneri

V roku 2021 pre vás pripravujeme ešte tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií