Dátum Miesto udalosti
od 7. júna 2021
do 9. júna 2021
Grand hotel Bellevue****

Horný Smokovec 21,
062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 7. 6. 2021

 • 15:00 - 18:00

  Registrácia účastníkov v Grand hoteli Bellevue Horný Smokovec, ubytovanie

 • 16:30 - 18:00

  Praktický workshop "Revízie elektrických spotrebičov prístrojmi REVEXmax"

  Zabezpečuje: Ing. Leoš Koupý, ILLKO s.r.o.Radoslav Rieger, revízny technik VTZE
  1. Predstavenie prístrojov REVEXmax W a REVEXmax S
  2. Čítačky čiarových kódov a RFID čipov
  3. Ukážky revízií vybraných spotrebičov s použitím doplnkov: predlžovacie prívody, UPS a odnímateľné prívody, vŕtačky, prenosné RCD (PRCD)

  Prístroje EUROTEST určené na OPaOS inštalácií a ich použitie pri vykonávaní revízií spotrebičov.

 • 18:00 - 21:00

  Večera

 • do 22:00

  Možnosť individuálneho využitia relaxačných a športových služieb Grand hotela Bellevue

Dátum

7. júna 2021 - 9. júna 2021

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 8. 6. 2021

 • 07:00 - 08:50

  Raňajky pre ubytovaných účastníkov

 • 08:50 - 09:00

  Oficiálne otvorenie konferencie, úvodný príhovor s organizačnými pokynmi

 • 09:00 - 09:45

  Elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

  Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK - EMC s.r.o., súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika, člen TNK 5, 22, 46, 97 Českej agentúry pre štandardizáciu

 • 09:50 - 10:40

  Bezpečnosť práce a ochrana elektronických zariadení pred poškodením pri vykonávaní revízií a OPaOS

  Ing. Leoš Koupý, konateľ ILLKO s.r.o.

 • 10:40 - 11:00

  Prestávka

 • 11:00 -12:00

  Posudzovanie a OPaOS systému ochrany pred bleskom podľa STN EN 62305-1 až 4

  Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SE pre Slovensko, člen klubu ILPC

 • 12:00 - 13:00

  Obed

 • 13:00 - 13:55

  Montážne chyby pri vyhotovovaní bleskozvodov

  Ing. Rudolf Štober, elektroprojektant

 • 14:00 -14:45

  Komplexný návrh ochrany pred prepätím pre inteligentné stavby

  Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.

 • 14:45 - 15:00

  Prestávka

 • 15:00 - 16:00

  Elektromobily – nabíjacie stanice a ich revízie

  Prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD. , Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU BA
  Doc. Ing. Ján Vlnka, PhD., Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF STU BA

 • 16:00 -16:45

  Prípojky nabíjacích staníc elektromobilov a nabíjanie elektromobilov z obnoviteľných zdrojov

  Ing. Július Száraz, CEO Led.sk

 • 18:00 - 20:00

  Večera

 • 20:00 - 21:00

  Diskusia s Petrom Petrasom

  Dlhoročný horský nosič a od roku 1997 správca Rainerovej chaty v Starolesnianskej Poľane, ktorú zachránil pred schátraním.

 • do 22:00

  Možnosť individuálneho využitia relaxačných a športových služieb Grand hotela Bellevue.

Dátum

7. júna 2021 - 9. júna 2021

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 9. 6. 2021

 • 07:00 - 09:00

  Raňajky pre ubytovaných účastníkov

 • 09:00 - 10:00

  Inteligentné inštalácie v rodinných domoch

  Ing. Josef Kunc, člen TNK 22 Českej agentúry pre štandardizáciu, sekretár spolku KNX národná skupina ČR

 • 10:05 - 10:50

  Používanie Schuko 230 V zásuviek u nás a druhy zásuviek používaných v súčasnosti vo svete

  Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 pri ÚNMS SR, elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

 • 10:50 - 11:10

  Prestávka

 • 11:10 - 12:00

  Revízie strojových zariadení (výrobné linky, robotizované pracoviská)

  Ing. Ján Vereš, inšpektor EZ, TI SR, a.s. Nitra
  David Sárka, inšpektor EZ, STR, TI SR, a.s. Nitra

 • 12:00 - 13:00

  Obed

 • 13:00 - 14:00

  Poznatky súdneho znalca z vykonávania OPaOS elektrických inštalácií a bleskozvodov vyhotovených podľa dnes už neplatných noriem

  Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 pri ÚNMS SR, elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

 • 14:00 - 15:00

  Overením návrhu a kusovým overením rozvádzača nn to nekončí

  Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A

 • 15:00

  Tombola a záver konferencie

Dátum

7. júna 2021 - 9. júna 2021

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Sprievodný program

 1. Výstavky domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení
 2. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov
 3. Výstava starých meracích prístrojov
 4. Workshop:
  Praktický workshop Revízie elektrických spotrebičov prístrojmi REVEXmax

  Zabezpečuje: Ing. Leoš Koupý, ILLKO s.r.o.Radoslav Rieger, revízny technik VTZE

  • Predstavenie prístrojov REVEXmax W a REVEXmax S
  • Čítačky čiarových kódov a RFID čipov
  • Ukážky revízií vybraných spotrebičov s použitím doplnkov:

  → predlžovacie prívody

  → UPS a odnímateľné prívody

  → Vŕtačky

  → Prenosné RCD (PRCD)

  Prístroje EUROTEST určené na OPaOS inštalácií a ich použitie pri vykonávaní revízií spotrebičov.

 5. Workshop: 4 jednoduché kroky od plánovania k revíznej dokumentácii

  Zabezpečuje: Ing. Radovan Ovcarčík, EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o.

 6. Diskusia s chatárom Petrom Petrasom

  Dlhoročný horský nosič a od roku 1997 správca Rainerovej chaty v Starolesnianskej Poľane, ktorú zachránil pred schátraním.

 7. Individuálne využitie wellness a ďalších relaxačných a športových služieb hotela Bellevue****

Dátum

7. júna 2021 - 9. júna 2021

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Dátum

7. júna 2021 - 9. júna 2021

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Dátum

7. júna 2021 - 9. júna 2021

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Generálny partner

Oficiálni partneri

Mediálni partneri

V roku 2021 pre vás pripravujeme ešte tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií