Dátum Miesto udalosti
od 11. októbra 2022
do 13. októbra 2022
Hotel Partizán****,
Bystrá 108,
976 81 Tále

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 11. 10.

 • 08:00 - 09:15

  PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV PRED KONFERENČNOU MIESTNOSŤOU V HOTELI PARTIZÁN (1. POSCH.)

 • 09:15 - 09:30

  OTVORENIE KONFERENCIE ÚVODNÝM PRÍHOVOROM

  Mgr. Petra Bartošková, organizačný garant konferencie, ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.

 • 09:30 - 10:20

  ZÁKLADNÉ PRINCÍPY OCHRANY PRED BLESKOM PRE KRITICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU - NÁVRH, INŠTALÁCIA A ÚDRŽBA

  Ing. Jiří Kutáč, PhD., súdny znalec v odbore elektrotechnika a energetika, predseda Únie súdnych znalcov ČR, konateľ DEHN s.r.o.
  Anotácia:
  Prednášajúci sa zameria na kľúčové miesta v návrhu, inštalácii a údržbe kritickej infraštruktúry a z toho vyplývajúce následné ochranné opatrenia.

 • 10:00 - 16:00

  Súťažný workshop:
  KONFIGURÁCIA ROZVÁDZAČOV V RITTAL CONFIGURATION SYSTEM - RiPanel

  Každý účastník konferencie si v rámci súťažného workshopu môže vyskúšať v online platforme RiPanel nakonfigurovať IE/IT rozvádzač, ich modifikácie a príslušenstvo. Účastník workshopu dostane 3D zadanie, ktoré bude musieť podľa RiPanel nakonfigurovať čo najpresnejšie.

  Každý súťažiaci, ktorého konfigurácia bude správna, dostane darček od spoločnosti Rittal a zároveň bude zaradený do žrebovania o hodnotnú cenu.

  Záujemcovia sa dozvedia viac aj o softvérovom balíku RiTherm, ktorý sa stará o komplexný výpočet požiadaviek na klimatizáciu.
  Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

 • 10:25 - 10:45

  ENGINEERING BASE – GENERAČNE NOVÝ SOFTVÉR PRE ELEKTRO A MAR DOKUMENTÁCIU

  Ing. Jiří Klohna, manažér podpory softvérových riešení TECHNODAT Elektro s.r.o.
  Anotácia:
  Prečo používať inteligentný projekčný softvér? V krátkej prednáške vám ukážeme základné vlastnosti a výhody Engineering Base pre oblasť automatizačnej techniky.

 • 10:45 - 11:00

  PRESTÁVKA

 • 11:00 - 12:00

  PRAKTICKÉ RIEŠENIA OCHRANY PRED BLESKOM A PREPÄTÍM

  Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o., člen klubu ILPC

 • 12:00 - 13:15

  OBED FORMOU BUFETU

 • 13:15 - 14:00

  KÁBLE - SÚČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIÍ KÁBLOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV

  Ing. Rastislav Valach, vedúci výskumu a vývoja káblov VUKI a.s
  Anotácia:
  Lektor v príspevku predstaví káble ako súčasť elektroinštalácií budov, so zameraním sa na káble s triedou reakcie na oheň a tiež možnosti uloženia káblov v nosných káblových konštrukciách.
  Zároveň budú prezentované aj požiadavky a výsledky skúšok káblov uložených v rôznych káblových nosných systémoch.

 • 14:05 - 15:35

  STRÁŽIČE IZOLAČNÉHO STAVU V IT SIEŤACH

  Ing. Michal Závodník, vedúci technického úseku HAKEL spol. s r.o.
  Anotácia:
  Prednáška je zameraná na krátke oboznámenie sa s teoretickým princípom IT siete a to vrátane legislatívnych požiadaviek. Ďalej budú prednesené základné princípy stráženia izolačného stavu v zdravotníctve a priemysle. Okrajová časť prednášky bude venovaná tiež monitorovaniu izolačného stavu v koľajnicových vozidlách. Prednáška bude mať charakter zoznamovací a je určená najmä projektantom neoboznámených sa s problematikou alebo ako opakovanie základných princípov. Na prednášku bude nadväzovať praktický workshop pre záujemcov o túto problematiku.

 • 15:45 - 16:15

  Praktický workshop:
  ZDRAVOTNÍCKA IZOLOVANÁ SIEŤ HAKEL (1. SKUPINA)

  Praktická ukážka monitorovania nemocničnej IT siete pomocou systému HAKEL ZIS. Ukážka obsahuje kompletný rozbor zapojenia a obsluhy systému na kontrolu a monitorovanie izolačného stavu tak, ako sa s nimi možno stretnúť v českých a slovenských nemocniciach.
  Zabezpečuje: spoločnosť HAKEL

 • 15:45 - 16:15

  Praktický workshop:
  EPLAN - PRAKTICKÉ TIPY NA KAŽDODENNÉ ÚLOHY (1. SKUPINA)

  V priebehu workshopu vás zoznámime s tipmi, ktoré vám uľahčia prípravu projektov. Zameriame sa najmä na tieto oblasti:
  - nástroje EPLAN pre štruktúrovanie a označovanie podľa noriem
  - 3D návrh rozvádzača
  automatizácia projektovania
  - spolupráca v prostredí cloudu
  Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN

 • 16:30 - 17:00

  Praktický workshop:
  ZDRAVOTNÍCKA IZOLOVANÁ SIEŤ HAKEL (2. SKUPINA)

  Zabezpečuje: spoločnosť HAKEL

 • 16:30 - 17:00

  Praktický workshop:
  EPLAN - PRAKTICKÉ TIPY NA KAŽDODENNÉ ÚLOHY (2. SKUPINA)

  Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN

 • 16:30 - 18:00

  Praktický workshop:
  REALIZÁCIA PRESTUPOV A PROTIPOŽIARNYCH UPCHÁVOK OBO

  Workshop je zložený z 5 stanovíšť s reálnymi ukážkami prestupov, pričom každú sekciu vedie vyškolený odborný zamestnanec firmy OBO Bettermann, ktorý účastníkov uvedie do problematiky fungovania jednotlivých výrobkov zo skupiny BSS. Praktickú skúsenosť získajú účastníci pri montáži nasledujúcich výrobkov: maltová upchávka PYROMIX, mäkké upchávky PYROPLATE Fibre, protipožiarna pena PYROSIT NG, podušková upchávka PYROBAG, penové bloky PYROPLUG Block a rúrková manžeta PYROCOMB. Po absolvovaní obdržia účastníci certifikát, ktorý oprávňuje držiteľa vykonávať zhotovenie požiarnych konštrukcií s použitím protipožiarnych systémov OBO Bettermann.
  Zabezpečuje: spoločnosť OBO Bettermann

 • 17:30 - 18:00

  Praktický workshop:
  ZDRAVOTNÍCKA IZOLOVANÁ SIEŤ HAKEL (3. SKUPINA)

  Zabezpečuje: spoločnosť HAKEL

 • 17:30 - 18:00

  Praktický workshop:
  EPLAN - PRAKTICKÉ TIPY NA KAŽDODENNÉ ÚLOHY (3. SKUPINA)

  Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN

 • 19:00 - 22:00

  RAUT A SPOLOČENSKÝ VEČER V TÁLSKEJ BAŠTE

 • do 21:00

  MOŽNOSŤ INDIVIDUÁLNEHO VYUŽITIA RELAXAČNÝCH SLUŽIEB PRE UBYTOVANÝCH V HOTELI PARTIZÁN****

Dátum

11. októbra 2022 - 13. októbra 2022

Miesto udalosti

Hotel Partizán****, Bystrá 108, 976 81 Tále

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 12. 10.

 • 07:00 - 09:00

  RAŇAJKY PRE UBYTOVANÝCH

 • 10:00 - 16:00

  Súťažný workshop:
  KONFIGURÁCIA ROZVÁDZAČOV V RITTAL CONFIGURATION SYSTEM - RiPanel

  Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

 • 09:00 - 10:00

  NÚDZOVÉ OSVETLENIE – NORMATÍVNE POŽIADAVKY A NÁVRH NÚDZOVÉHO OSVETLENIA S VYUŽITÍM CENTRÁLNYCH BATÉRIOVÝCH SYSTÉMOV

  Dušan Komárek, obchodný manažér pre ČR a SR Ensto Building Systems, s.r.o.
  Anotácia:
  V prednáške budú citované nasledujúce normy:
  STN EN 1838: 2014 Svetlo a osvetlenie. Núdzové osvetlenie
  STN EN 50171: 2003 , Centrálne napájacie systémy
  STN EN 50172: 2005 Sústavy núdzového únikového osvetlenia
  STN EN 60598-2-22: 2016 Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie
  STN EN ISO 7010: 2020 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky

 • 10:05 - 10:45

  BUDÚCNOSŤ JE V AUTOMATIZÁCII

  Luboš Barborík, branch manager Loxone s.r.o.

 • 10:45 - 11:00

  PRESTÁVKA

 • 11:00 - 12:00

  RIEŠENIA ELEKTROMOBILITY SCHNEIDER ELECTRIC

  Ing. Leoš Kabát, obchodno-technický manažér Schneider Electric CZ s.r.o.
  Anotácia:
  Oboznámenie sa s aktuálnou problematikou nabíjania elektromobilov a riešenie od firmy Schneider Electric zamerané na inštaláciu, riadenie a správu nabíjania pre rodinné domy, bytové domy a komerčné budovy, prípadne verejnú infraštruktúru.

 • 12:00 - 13:15

  OBED FORMOU BUFETU

 • 13:15 - 14:10

  TDEE, CENTRAL STOP, TOTAL STOP, HASIČSKÝ SPÍNAČ, HASIČSKÉ TLAČIDLO - MNOŽSTVO OTÁZOK A JEDNO MOŽNÉ RIEŠENIE

  Ing. Rudolf Štober, projektant EZ a špecialista na ochranu pred bleskom a prepätím, člen TK 43 pri ÚNMS SR
  Anotácia:
  V prednáške bude autorom uvedený správny postup návrhu spôsobu vypínania dodávky elektrickej energie pri požiari spolu s praktickým riešením.

 • 14:15 - 15:00

  PROBLEMATIKA NÁVRHU, DIMENZOVANIA A ZAPOJENIA FREKVENČNÉHO MENIČA

  Ing. Josef Konečný, aplikačný inžinier Danfoss s.r.o.
  Anotácia:
  - Teória - čoho sme schopní s frekvenčným meničom dosiahnuť, prečo nemôžeme brať frekvenčný menič ako všemocnú spásu
  - EMC – elektromagnetická kompatibilita, ako z pohľadu zariadenia, tak z pohľadu napájacej siete
  - Správna inštalácia – frekvenčných meničov, motora; a prečo v niektorých prípadoch použiť prídavné filtre
  - Istenie – výber ističov, poistiek a dôvody prečo ich používať
  - Koncept chladenia – ako správne navrhnúť chladenie, dohľadať tepelné straty meničov, atď.
  - Svorky – popis základných vstupov a výstupov, možnosti rozšírenia, použitie rôznych doplnkov
  - Špeciálne funkcie – frekvenčné meniče dnes neponúkajú len reguláciu otáčok motora, ale sú vybavené veľkým množstvom funkcií zameraných na zlepšenie alebo výpomoc v rôznych aplikáciách.

 • 15:00 - 15:15

  PRESTÁVKA

 • 15:15 - 16:00

  ROZSAH VÝCHODISKOVEJ OPaOS PRE INŠTALOVANÉ FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE V SÚČASNOSTI

  Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 pri ÚNMS SR, elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

 • 16:00

  TOMBOLA A ZÁVER PREDNÁŠKOVEJ ČASTI KONFERENCIE

 • 18:00 - 20:00

  VEČERA FORMOU BUFETU PRE UBYTOVANÝCH

 • 20:00 - 22:00

  BOWLINGOVÝ TURNAJ V HOTELI PARTIZÁN****

 • do 21:00

  MOŽNOSŤ INDIVIDUÁLNEHO VYUŽITIA RELAXAČNÝCH SLUŽIEB PRE UBYTOVANÝCH V HOTELI PARTIZÁN****

Dátum

11. októbra 2022 - 13. októbra 2022

Miesto udalosti

Hotel Partizán****, Bystrá 108, 976 81 Tále

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 13. 10.

 • 07:00 - 08:30

  RAŇAJKY PRE UBYTOVANÝCH

 • 08:30 - 13:00

  ODBORNÁ EXKURZIA:
  SÚSTAVA MALÝCH VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ PRE ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ

  (Piesok, Podbrezová, Lopej, Dubová a Jasenie)

 • 13:00

  PREDPOKLADANÝ KONIEC EXKURZIE – ODCHOD DOMOV, RESP. K HOTELU PARTIZÁN, UKONČENIE KONFERENCIE

Dátum

11. októbra 2022 - 13. októbra 2022

Miesto udalosti

Hotel Partizán****, Bystrá 108, 976 81 Tále

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Sprievodný program

 1. Výstavky domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení

   

 2. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov

   

 3. Praktický workshop: ZDRAVOTNÍCKA IZOLOVANÁ SIEŤ HAKEL

  Praktická ukážka monitorovania nemocničnej IT siete pomocou systému HAKEL ZIS. Ukážka obsahuje kompletný rozbor zapojenia a obsluhy systému na kontrolu a monitorovanie izolačného stavu tak, ako sa s nimi možno stretnúť v českých a slovenských nemocniciach.

  Zabezpečuje: spoločnosť HAKEL

 4. Praktický workshop: EPLAN - PRAKTICKÉ TIPY NA KAŽDODENNÉ ÚLOHY

  V priebehu workshopu vás zoznámime s tipmi, ktoré vám uľahčia prípravu projektov. Zameriame sa najmä na tieto oblasti:

  • nástroje EPLAN pre štruktúrovanie a označovanie podľa noriem
  • 3D návrh rozvádzača
  • automatizácia projektovania
  • spolupráca v prostredí cloudu

  Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN

 5. Praktický workshop: REALIZÁCIA PRESTUPOV A PROTIPOŽIARNYCH UPCHÁVOK OBO

  Workshop je zložený z 5 stanovíšť s reálnymi ukážkami prestupov, pričom každú sekciu vedie vyškolený odborný zamestnanec firmy OBO Bettermann, ktorý účastníkov uvedie do problematiky fungovania jednotlivých výrobkov zo skupiny BSS. Praktickú skúsenosť získajú účastníci pri montáži nasledujúcich výrobkov: maltová upchávka PYROMIX, mäkké upchávky PYROPLATE Fibre, protipožiarna pena PYROSIT NG, podušková upchávka PYROBAG, penové bloky PYROPLUG Block a rúrková manžeta PYROCOMB. Po absolvovaní obdržia účastníci certifikát, ktorý oprávňuje držiteľa vykonávať zhotovenie požiarnych konštrukcií s použitím protipožiarnych systémov OBO Bettermann.

  Zabezpečuje: spoločnosť OBO Bettermann 

 6. Súťažný workshop: KONFIGURÁCIA ROZVÁDZAČOV V RITTAL CONFIGURATION SYSTEM – RiPanel

  Každý účastník konferencie si v rámci súťažného workshopu môže vyskúšať v online platforme RiPanel nakonfigurovať IE/IT rozvádzač, ich modifikácie a príslušenstvo. Účastník workshopu dostane 3D zadanie, ktoré bude musieť podľa RiPanel nakonfigurovať čo najpresnejšie.

  Každý súťažiaci, ktorého konfigurácia bude správna, dostane darček od spoločnosti Rittal a zároveň bude zaradený do žrebovania o hodnotnú cenu.

  Záujemcovia sa dozvedia viac aj o softvérovom balíku RiTherm, ktorý sa stará o komplexný výpočet požiadaviek na klimatizáciu.

  Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

   

 7. Mobilná výstava miniMoku s produktovými novinkami výrobcu Weidmüller a Wire Processing Center

  Mobilná výstava miniMoku s produktovými novinkami výrobcu Weidmüller a Wire Processing Center – modulárne riešenie pre optimalizáciu prípravy vodičov a káblov.

  Zabezpečuje spoločnosť Elektris s.r.o.

 8. Odborná exkurzia: Sústava malých vodných elektrární pre Železiarne Podbrezová 13.10.2022

  Koncom 19. a začiatkom 20. stor. dochádza k prudkému rozvoju železiarskej a strojárskej výroby v Hronci, Podbrezovej a priľahlých osadách. Samozrejme, vyžaduje si to značné množstvo elektrickej energie. Budujú sa preto derivačné vodné elektrárne v Podbrezovej, Lopeji, Dubovej a v Piesku na Hrone a jeho prítokoch. Začína sa vážne rozmýšľať o náročnejšej vodnej elektrárni Jasenie na Jasenskom potoku. Vodnú elektráreň, pod návrším Rígľa vybudovali v rokoch (1923 – 1925) – osobitná technická pamiatka. Elektráreň je stále funkčná. Na svoj pohon využíva dômyselný systém privádzačov vody z Lomnistej a Kyslej doliny. Súčasťou elektrárne je vodný rezervoár nad elektrárňou, prívodné potrubie, prepadový žľab, hate napr. Bavková

   

 9. Individuálne využitie relaxačných služieb a wellness centra hotela Partizán****

Dátum

11. októbra 2022 - 13. októbra 2022

Miesto udalosti

Hotel Partizán****, Bystrá 108, 976 81 Tále

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Organizačné pokyny

1. ÚČASTNÍCKY POPLATOK 190 € s DPH zahŕňa:

 • Účasť na všetkých prednáškach a workshopoch
 • Konzultácie s lektormi a vystavovateľmi
 • Obed formou bufetu 11. a 12. 10. 2022
 • Občerstvenie
 • Elektronické osvedčenie o absolvovaní konferencie
 • Elektronický zborník prednášok

Pri platbe prevodom do 20.9.2022 je cena účastníckeho poplatku 170 € s DPH

Účastnícky poplatok fakturuje spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT s.r.o.

Ak prídete s rodinným príslušníkom, ktorý sa nezúčastní konferencie, účastnícky poplatok zaň neuhrádzate.

 

2. UBYTOVANIE ZA ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK v hoteli Partizán**** alebo v Chate Tále – Dom Horskej služby  je potrebné rezervovať priamo v našom e-shope.

Ubytovanie fakturuje spoločnosť MH ECONOMY SK, s.r.o.

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe

Hotel PARTIZÁN****                                   243 € / osoba / noc

Chata Tále – Dom Horskej služby                 75 € / osoba / noc

 

Ubytovanie v jednolôžkovej izbe

Hotel PARTIZÁN****                                    144 € / osoba / noc

Chata Tále – Dom Horskej služby                95 € / osoba / noc

Chata Tále – Dom Horskej služby je po kompletnej rekonštrukcii a od hotela Partizán**** je vzdialená 2 min. autom a  5 minút pešo

(v cene ubytovania je miestny poplatok, raňajky vo vybranom hoteli, bohatá bufetová večera v hoteli Partizán****, parkovanie, wifi, vstup do wellness – len pre ubytovaných v hoteli Partizán****)

Ubytovanie v hoteli Partizán**** je už len k dispozícii typ ubytovania: APARTMÁN

3. ODBORNÁ EXKURZIA: Sústava malých vodných elektrární pre Železiarne Podbrezová (Piesok, Podbrezová, Lopej, Dubová, Jasenie) 13. 10. 2022

Cena odbornej exkurzie je 15 € / osoba

Dátum

11. októbra 2022 - 13. októbra 2022

Miesto udalosti

Hotel Partizán****, Bystrá 108, 976 81 Tále

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Pozvánka na konferenciu PROJEKTANTI 2022

Pozvánka na konferenciu Súbor PDF

Dátum

11. októbra 2022 - 13. októbra 2022

Miesto udalosti

Hotel Partizán****, Bystrá 108, 976 81 Tále

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Generálny partner

Oficiálni partneri

Mediálni partneri

V roku 2022 pre vás pripravujeme ešte túto konferenciu:

I. ELTEX (predtým STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA)

Viac informácií