Dátum Miesto udalosti
od 24. novembra 2022
do 24. novembra 2022
Wellness Hotel Patince****
Patince 431, 946 39 Patince

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program konferencie

 • 07:30 - 08:45

  Prezentácia účastníkov

 • 08:45 - 09:00

  Úvodný príhovor

 • 09:00 - 10:30

  Projektovanie a inštalácia elektrických zariadení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

  Ing. Jan Pohludka, znalec pre oblasť ochrany proti výbuchu
  Ing. Zdeněk Kinšt, konateľ spoločnosti GENERI s.r.o.


  Anotácia prednášky:
  Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (VTZ EZ) sú špecifické z hľadiska návrhu, realizácie a prevádzky. Zámerom prednášky je aktualizovať legislatívne požiadavky na túto problematiku.

 • 10:30 - 11:00

  Prestávka na kávu

 • 11:00 - 12:00

  Právny rámec pre technické zariadenia elektrické v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

  Ing. Dušan Perniš, člen predstavenstva TI SR, a.s.

  Anotácia prednášky:
  Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (VTZ EZ) sú špecifické z hľadiska návrhu, realizácie a prevádzky. Zámerom prednášky je aktualizovať legislatívne požiadavky na túto problematiku.

 • 12:00 - 13:00

  Obed

 • 13:00 - 13:45

  Vyhradené technické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru výbušnín

  Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika, konateľ Antirisk - EMC

  Anotácia prednášky:
  Elektrická inštalácia v prostredí ohrozenom výbuchom pár, plynov a/alebo prachu znamená prienik činnosti vyhradených technických zariadení a tiež podstatne vyššie požiadavky na rešpektovanie princípu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pre elektrické zariadenia tiež pribúdajú špecifické požiadavky na stavbu, projektovanie, prevádzku, údržbu, opravy a revízie.

 • 13:45 - 14:00

  Prestávka

 • 14:00 - 15:00

  Ochrana pred bleskom a prepätím pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

  Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SE pre Slovensko
  Ing. Jiří Kutáč, PhD., súdny znalec v odbore elektrotechnika a energetika, predseda Únie súdnych znalcov ČR, konateľ DEHN s.r.o.

  Anotácia prednášky:
  Prednáška sa zaoberá predovšetkým rizikami spojenými s ochranou pred bleskom pre kritickú infraštuktúru
  s prostredím nebezpečným výbuchu. Kladie dôraz na projekčnú činnosť, ďalej na montáž a následnú revíziu.

 • 15:00 - 15:15

  Prestávka

 • 15:15 - 16:15

  Prípady zo zápisníka súdneho znalca s rozborom

  Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 pri ÚNMS SR, elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

 • 16:15 - 16:30

  Tombola, záver konferencie

Dátum

24. novembra 2022 - 24. novembra 2022

Miesto udalosti

Wellness Hotel Patince**** Patince 431, 946 39 Patince

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Organizačné pokyny

 1. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):

70 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 14. 11. 2022

75 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 15. 11. 2022 prevodom alebo na mieste

 

 1. V cene sú zahrnuté:

∙ účasť na všetkých prednáškach

∙ konzultácie s lektormi a vystavovateľmi

∙ elektronický zborník prednášok

∙ katalógy vystavujúcich firiem

∙ občerstvenie a obed

∙ elektronické osvedčenie o absolvovaní konferencie

 

 1. PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:

A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na: www.elektromanagement.sk

B) zaslaním objednávky na mail: objednavky@elektromanagement.sk

C) poštou na adresu: Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

 

 1. ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

Po zakúpení vstupenky v e-shope v prípade platby prevodom Vám príde na vyplnený email zálohová faktúra.

Možnosti úhrady:

A) prevodným príkazom na účet:

IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159

SWIFT: GIBASKBX

názov účtu: Elektro Management, s.r.o.

IČO: 46701958

IČ DPH: SK2023529585

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo objednávky

 

B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány

C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

 

 1. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:
 • najneskôr do 18. 11. 2022 alebo do naplnenia kapacity

Dátum

24. novembra 2022 - 24. novembra 2022

Miesto udalosti

Wellness Hotel Patince**** Patince 431, 946 39 Patince

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Ubytovanie

UBYTOVANIE ZA ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK vo Wellness Hoteli Patince****  je potrebné rezervovať priamo v e-shope.

Cena jednolôžkovej izby:  108 € / osoba / noc a dvojlôžkovej izby: 78 € / osoba/ noc

(v cene ubytovania je miestna daň, večera formou bufetu, raňajky, wellness, parkovanie, wifi)

Ubytovanie fakturuje spoločnosť MH ECONOMY PLUS, s.r.o. /neplatca DPH/

 

Dátum

24. novembra 2022 - 24. novembra 2022

Miesto udalosti

Wellness Hotel Patince**** Patince 431, 946 39 Patince

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Pozvánka na konferenciu

I. ELTEX 2022 Súbor PDF

Dátum

24. novembra 2022 - 24. novembra 2022

Miesto udalosti

Wellness Hotel Patince**** Patince 431, 946 39 Patince

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Generálny partner

Oficiálni partneri

Mediálni partneri