Dátum Miesto udalosti
od 29. septembra 2020
do 29. septembra 2020
Holiday INN **** ŽILINA
Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program konferencie

 • 07:45 - 08:30

  Prezentácia poslucháčov

 • 08:30 - 08:40

  Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

 • 08:40 - 09:40

  Ochrany pred priamym dotykom živých častí a ochrany pred dotykom neživých častí v zariadeniach nad 1000 V

  Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B

  Anotácia:
  Ochrane pred priamym dotykom živých častí a ochrane pred dotykom neživých častí v zariadeniach nad 1000 V je treba neustále venovať patričnú pozornosť, nakoľko každé pochybenie v tejto oblasti má fatálne dôsledky. Lektor tu prehľadne popisuje opatrenia na ochranu pred priamym dotykom živých častí  a opatrenia na ochranu pred dotykom neživých častí prístupných dotyku. Vedomosti pracovníkov pracujúcich na zariadeniach VN by mali byť pravidelne preškolované z hľadiska prevencie pred zásahom elektrickým prúdom. Taktiež pravidelná preventívna kontrola včas odhalí nedostatky, ktoré by vyústili do nežiadúcej udalosti. 

 • 09:45 - 10:45

  Praktické poznatky a skúsenosti z montáže VTZE skupiny A (zariadenia vysokého napätia)

  Ing. Gabriel Krescanko, projekcia a montáž VTZE bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu

  Anotácia:
  Ako sa stavajú betónové stĺpy vysokého napätia? Ako sa stavajú priehradové stožiare vysokého napätia? Aké vodiče a káble sa v súčasnosti používajú na distribúciu elektrickej energie vzduchom na napäťovej úrovni 22kV? Práve na tieto otázky sa budem snažiť odpovedať z pohľadu "montážneho" pracovníka, ktorý nabral praktické skúsenosti v spoločnosti PROENERGS, s.r.o. pôsobiacej na východnom Slovensku. V tejto spoločnosti som pracoval dva a pol roka na pozícii projektového manažéra, ktorý viedol a riadil líniové stavby pre spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s.

 • 10:45 - 11:15

  Prestávka na kávu

 • 11:15 - 12:00

  Skúsenosti z prehliadok a opráv zariadení a liniek VN a VVN

  Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK - EMC s.r.o., súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika, člen TNK Českej agentúry pre štandardizáciu: TNK 5, TNK 22, TNK 47 a TNK 97

  Anotácia:
  Prevádzkové poruchy na zariadeniach VN a VVN vyžadujú značné náklady na opravy a odstraňovanie následkov. Včasná prevencia, i keď je časovo a finančne náročná, znamená zvýšenie spoľahlivosti a vyššiu bezpečnosť prevádzky, teda úsporu celkových prevádzkových nákladov.

 • 12:00 - 13:00

  Obed

 • 13:00 - 13:45

  Ochrana stožiarov VN a VVN pred atmosférickým prepätím (uzemnenie stožiarov)

  Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SE pre Slovensko, člen klubu ILPC

 • 13:50 - 14:20

  Ochrana vedení VN pred atmosférickým a spínacím prepätím (obmedzovače VN)

  Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A, technická podpora ACER VOLTAGE s.r.o.

  Anotácia:
  Prednáška je uceleným súborom pravidiel a odporúčaním, ako chrániť zariadenie VN v distribučných sieťach pred atmosférickým a spínacím prepätím pomocou obmedzovačov prepätia s cieľom dosiahnuť minimálnu poruchovosť a minimalizovať vznik škôd veľkého rozsahu týchto sietí. Funkčnosť ochrany je zabezpečená iba správnym návrhom obmedzovača prepätia (voľba jeho parametrov, spôsob pripojenia a umiestnenie).

 • 14:25 - 14:45

  Vnútorná ochrana elektrických rozvádzačov proti prepätiu v hladinách ochrany pred bleskom LPL I a LPL II

  Ing. Daniel Sidun, konateľ KIWA sk. s.r.o

 • 14:50 - 15:35

  Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na zariadeniach VN a VVN - postrehy a skúsenosti

  Bc. Marek Varga,revízny technik VTZE, vedúci tímu starostlivosti o VTZ, Západoslovenská distribučná, a.s.

  Anotácia:
  Hlavným cieľom odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadení VN a VVN je overovanie ich stavu z hľadiska bezpečnosti, či zodpovedajú bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných predpisov a noriem. Prednáška je zameraná na postrehy, skúsenosti a nedostatky z činnosti revíznych technikov pôsobiacich v organizácií ZSDiS.

 • 15:35 - 16:00

  Tombola, záver konferencie

Dátum

29. septembra 2020 - 29. septembra 2020

Miesto udalosti

Holiday INN **** ŽILINA Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Zborník prednášok ELEKTROKONTAKT 2020

[wpdm_package id=’23085′]

 

Dátum

29. septembra 2020 - 29. septembra 2020

Miesto udalosti

Holiday INN **** ŽILINA Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Organizačné pokyny

 1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:

  29. september 2020
  HOTEL HOLIDAY INN**** ŽILINA,

  Športová 2, 010 10 Žilina

   

 2. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):

  50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 15. 9. 2020
  55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 16. 9. 2020 prevodom alebo na mieste.

  V cene sú zahrnuté:

  ∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
  ∙ elektronický zborník prednášok
  ∙ katalógy vystavujúcich firiem
  ∙ občerstvenie a obed
  ∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie

   

 3. Úhrada účastníckeho poplatku:

  Po zakúpení vstupenky v e-shope Vám v prípade zvolenej úhrady prevodným príkazom na vyplnený email zálohová faktúra.
  Faktúra k prijatej platbe resp.  vyúčtovacia faktúra bude zaslaná elektronicky emailom.

  Vstupenky budú zaslané emailom.

  Možnosti úhrady:

  A) prevodným príkazom na účet:
  IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
  SWIFT: GIBASKBX
  názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
  IČO: 46701958
  IČ DPH: SK2023529585
  Konštantný symbol: 0308
  Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

  B) online platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány

  C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

   

 4. PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:

  A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na: www.elektromanagement.sk

  B) zaslaním objednávky na mail: objednavky@elektromanagement.sk

  C) poštou na adresu: Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

   

 5. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:

  najneskôr do 24. 9. 2020 alebo do naplnenia kapacity

   

Dátum

29. septembra 2020 - 29. septembra 2020

Miesto udalosti

Holiday INN **** ŽILINA Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Sprievodný program

1. Výstavky: prezentácia domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení.

2. Predaj novej odbornej literatúry, univerzálnych kľúčov na rozvádzačové skrine, mierok na meranie prierezu vodičov a ďalšie.

3. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.

 

Dátum

29. septembra 2020 - 29. septembra 2020

Miesto udalosti

Holiday INN **** ŽILINA Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Pozvánka na konferenciu

Pozvánka ELEKTROKONTAKT Súbor PDF

Dátum

29. septembra 2020 - 29. septembra 2020

Miesto udalosti

Holiday INN **** ŽILINA Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Dátum

29. septembra 2020 - 29. septembra 2020

Miesto udalosti

Holiday INN **** ŽILINA Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Generálny partner

Oficiálni partneri

Mediálni partneri

V roku 2020 pre vás pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií