Dátum Miesto udalosti
od 6. apríla 2022
do 6. apríla 2022
Holiday INN **** ŽILINA
Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Jiří Kutáč, PhD.

Program 6. 4. 2022

 • 07:30 - 08:30

  Registrácia poslucháčov

 • 08:35 - 08:45

  Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

 • 08:45 - 09:45

  Ochrana pred bleskom a prepätím budov v elektrických staniciach

  Ing. Jiří Kutáč, PhD., súdny znalec v odbore elektrotechnika a energetika, predseda Únie súdnych znalcov ČR, konateľ spoločnosti DEHN s.r.o.

 • 09:50 - 10:35

  Metódy merania uzemnenia s tipmi a trikmi na meranie s prístrojom Chauvin Arnoux PylonBox

  Ing. Ján Kančo, technicko-obchodný špecialista spoločnosti GHV Trading

 • 10:35 - 11:05

  Prestávka na kávu

 • 11:05 - 12:00

  Výhody riešenia kioskových staníc a možnosti ich konfigurácie

  Michal Kubín, technický riaditeľ BETONBAU, s.r.o.

  Anotácia:
  Inteligentné stanice pre energetiku, zákaznícke stanice, riešenia pre fotovoltiku a elektromobilitu, bezpečnosť trafostaníc pred účinkami oblúkového skratu, dimenzovanie z hľadiska oteplenia a ochrany proti hluku, požiarnobezpečnostné riešenie.

 • 12:00 - 13:00

  Obed

 • 13:00 - 13:20

  Koncepcia a nástroje EPLAN na prehľadné projektovanie komplexných zariadení v energetike

  Ing. Radovan Ovcarčík , konzultant EPLAN ENGINEERING CZ

  Anotácia:
  V priebehu zákazky prechádza elektro projekt fázami od prvotného návrhu silovej VN časti smerom k projektovaniu detailnej elektrickej schémy a výrobnej dokumentácie rozvádzačov. Jedným z bodov prednášky je predstavenie technológie šablón funkcií a makier, ktorá tento proces zjednodušuje. Ďalej bude popísané riešenie platformy EPLAN na generovanie schém vhodné do projektov s vysokým stupňom štandardizácie obvodov.

 • 13:25 - 13:55

  Automatizácia sústavy VN

  Ing. Matúš Kolej, špecialista Východoslovenská distribučná a.s.

  Anotácia:
  Prednáška pojednáva o automatizácii distribučnej sústavy VN v prostredí spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s. Prezentácia sa zameriava na skúsenosti z nasadzovania recloserov na nadzemné vedenia VN a aktuálny stav a zmeny v automatizácii podzemnej sústavy VN. Bližšie popisuje pravidlá ich nasadzovania a je doplnená o fotodokumentáciu reálnych prvkov a ich inštaláciu.

 • 13:55 - 14:05

  Prestávka na kávu

 • 14:10 - 15:00

  Poznatky z odborných prehliadok a odborných skúšok na zariadeniach VN (OPaOS VN EZ)

  Ing. Vladimír Judíny, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B

 • 15:45 - 16:00

  Tombola, záver konferencie

Dátum

6. apríla 2022 - 6. apríla 2022

Miesto udalosti

Holiday INN **** ŽILINA Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Jiří Kutáč, PhD.

Organizačné pokyny

Organizačné pokyny

 1. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):

55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 28. 3. 2022

60 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 29. 3. 2022 prevodom alebo na mieste

V cene sú zahrnuté:

∙ účasť na všetkých prednáškach

∙ konzultácie s lektormi a vystavovateľmi

∙ elektronický zborník prednášok

∙ katalógy vystavujúcich firiem

∙ občerstvenie a obed

∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie

 

2. PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:

A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na: www.elektromanagement.sk

B) zaslaním objednávky na mail: objednavky@elektromanagement.sk

C) poštou na adresu: Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

 

3. ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

Po zakúpení vstupenky v e-shope v prípade platby prevodom Vám príde na vyplnený email zálohová faktúra.

Možnosti úhrady:

A) prevodným príkazom na účet:

IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159

SWIFT: GIBASKBX

názov účtu: Elektro Management, s.r.o.

IČO: 46701958

IČ DPH: SK2023529585

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo objednávky

 

B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány

C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

 

4. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:

 • najneskôr do 4. 4. 2022 alebo do naplnenia kapacity

 

5. VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE HROMADNÉ PODUJATIA:

Konferencia sa uskutoční v režime:  základ (bez obmedzení)

Dátum

6. apríla 2022 - 6. apríla 2022

Miesto udalosti

Holiday INN **** ŽILINA Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Jiří Kutáč, PhD.

Ubytovanie

UBYTOVANIE ZA ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK v Holiday Inn**** Žilina  je potrebné rezervovať priamo v e-shope.

Cena jednolôžkovej izby:  94 € / osoba / noc

Cena dvojlôžkovej izby:   104 €/ osoba/ noc

(v cene ubytovania je ubytovanie, wellness, mini gym, raňajky, parkovanie, miestny poplatok)

Ubytovanie fakturuje spoločnosť MH ECONOMY PLUS, s.r.o. /neplatca DPH/

Dátum

6. apríla 2022 - 6. apríla 2022

Miesto udalosti

Holiday INN **** ŽILINA Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Jiří Kutáč, PhD.

Dátum

6. apríla 2022 - 6. apríla 2022

Miesto udalosti

Holiday INN **** ŽILINA Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Jiří Kutáč, PhD.

Fotogaléria

Dátum

6. apríla 2022 - 6. apríla 2022

Miesto udalosti

Holiday INN **** ŽILINA Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Jiří Kutáč, PhD.

Generálny partner

Oficiálni partneri

Mediálni partneri

V roku 2022 pre vás pripravujeme ešte tieto konferencie