Dátum Miesto udalosti
od 7. apríla 2021
do 7. apríla 2021
Holiday INN **** ŽILINA
Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Informácia

Tento ročník je z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie zrušený, pripravili sme pre vás 

 KoronaŠpeciál ELEKTROKONTAKT VN

Témy KoronaŠpeciálu ELEKTROKONTAKT VN:

– 3D projektovanie distribučných vedení VN alebo Ako znovu obnoviť prepojenie teórie a praxe? (Ing. Gabriel Krescanko) 

– Konštrukčná dokumentácia a nedostatky v dokumentáciách pre transformačné stanice VN/NN (Miroslav Hutyra) 

– Ochrana vedení VN pred atmosférickým a spínacím prepätím (obmedzovače prepätí VN) (Radoslav Rieger) 

– Systém ochrany pred bleskom murovaných objektov nachádzajúcich sa v areáli rozvodní ZVN, VVN a VN (Ing. Jiří Kutáč, PhD.) 

– Ochrany pred priamym dotykom živých častí a ochrany pred dotykom neživých častí v zariadeniach nad 1000 V (Ing. Ján Meravý) 

– Vykonávanie OPaOS na zariadeniach VN a VVN – postrehy a skúsenosti (Bc. Marek Varga) 

– Metódy merania uzemnenia s tipmi a trikmi na meranie s prístrojom Chauvin Arnoux PylonBox (Ing. Jan Kančo) 

– Praktické poznatky a skúsenosti z montáže VTZE skupiny A (zariadenia VN) (Ing. Gabriel Krescanko) 

– Prediktívne prehliadky systémov VN a VVN (Ing. Edmund Pantůček, Jiří Květoň) 

– Korózia uzemňovacích sústav stožiarov vysokonapäťového vedenia (Jiří Kroupa) 

– Metódy prehliadok a opráv zariadení a liniek VN a VVN (Ing. Edmund Pantůček) 

– Vysokonapäťové izolované vodiče: úvod do problematiky (Ing. Jozef Daňo)

 

Rubriky:

– Vzorce do vrecka

– Kuriozity obrazom

– Elektrikárska poradňa

– Odborná literatúra

Časopis vychádza 1.4.2021 a môžete si ho

objednať už teraz 

 

 

Dátum

7. apríla 2021 - 7. apríla 2021

Miesto udalosti

Holiday INN **** ŽILINA Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Dátum

7. apríla 2021 - 7. apríla 2021

Miesto udalosti

Holiday INN **** ŽILINA Športová 2, 010 01 Žilina

Odborný garant

Ing. Ján Meravý