30. apríla 2021

Zdieľajte článok

S hrdosťou vám môžeme oznámiť, že sa Elektro Management v posledných týždňoch a mesiacoch stal oficiálnym mediálnym partnerom niekoľkých dôležitých organizácií.

Prvou z nich je APPO SR – Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorej hlavným poslaním je od vzniku v roku 2006 zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri využívaní stavieb v Slovenskej republike.

Ciele APPO:

  • Zabezpečovať správnu funkciu systémov protipožiarnej ochrany stavieb a technológií
  • Podpora správnej aplikácie a funkcie stavebných výrobkov a systémov v praxi
  • Použitie stavebných výrobkov, ktoré neprispievajú k šíreniu požiaru – reakcia na oheň, vývin tepla a dymu
  • Zvyšovanie úrovne požiarnej bezpečnosti v SR a medzinárodná spolupráca v tejto oblasti
  • Medzinárodná spolupráca v oblasti protipožiarnej bezpečnosti

www.appo.sk

Druhou organizáciou je ZEP SR – Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, ktorý vznikol v roku 1991 ako profesijné združenie pôsobiace v oblasti elektrotechniky a elektroniky, informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti združuje takmer 100 členov. Venuje sa najmä podpore a reforme odborného vzdelávania, legislatívnym opatreniam na zlepšenie podnikateľského prostredia, podpore exportnej politiky štátu či prepojeniu aplikovaného výskumu a vývoja.

www.zep.sk

ZEP SR prevádzkuje kooperačný portál spolupracuj.me, na ktorom si môžete bezplatne vytvoriť profil vašej spoločnosti, ponúkať svoje produkty a služby, nájsť tu obchodného partnera či priestor pre ďalší rast.

Vzájomnú spoluprácu sme zahájili aj s portálom elektrolab.eu – je to miesto, kde sa stretávajú nadšenci, ale aj profesionáli z odborov elektro, elektronika a elektrotechnika. Návštevníkom ponúka služby v podobe inzercie, zaujímavých článkov a diskusného fóra. Aktívne sa zaoberá vývojom elektroniky a dáva šancu mladým pri rozvoji ich záujmov a znalostí.

     

V neposlednom rade treba vyzdvihnúť aj vzájomnú spoluprácu so SEZ-KES (Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska) a SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov), ktorí sa stali mediálnymi partnermi našich KoronaŠpeciálov – ELTECH SK, PROJEKTANTI a ELEKTROKONTAKT VN.

Pridali sa tak k našim mediálnym partnerom, s ktorými spolupracujeme dlhodobo – AGROKOMPLEX, ATP Journal, FCC PUBLIC, elektrika.cz

Všetkým ďakujeme a tešíme sa na zaujímavú a vzájomne prínosnú spoluprácu so všetkými menovanými.

 

Petra Bartošková a kolektív

Elektro Management s.r.o.